Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

AKTUALNOŚCI:

Nowe godziny przyjmowania stron w Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Utworzono dnia 29.09.2016

Poczynając od dnia 3 października br. Sekcja Świadczeń Rodzinnych ( w tym także 500+) będzie przyjmowała w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 11.00 i 13.00 - 17.00

Wtorek 9.00 - 15.30

Środa 7.30 - 11.00 i 13.00 - 15.30

Czwartek 9.00 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.00

czytaj dalej na temat: Nowe godziny przyjmowania stron w Sekcji Świadczeń Rodzinnych

NOWE KONTA RODZINNE!!!

Utworzono dnia 29.09.2016

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo bankowe, która weszła w życie 20.08.2016r. istnieje możliwość zakładania przez świadczeniobiorców pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych (programu 500+), specjalnych subkont zwanych kontami rodzinnymi.

Prowadzenie konta rodzinnego przez bank jest zwolnione z opłat i prowizji, a komornicy nie mają możliwości zajmowania środków zgromadzonych na takich kontach, czyli wszystkich świadczeń wypłacanych w ramach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz wychowawczych. Wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów danego banku są bezpłatne.

Jednocześnie przypominamy, że o zmianie rachunku bankowego, na który przekazywane są świadczenia należy poinformować co najmniej na trzy dni przed planowaną wypłatą świadczeń.

czytaj dalej na temat: NOWE KONTA RODZINNE!!!

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE I WYCHOWAWCZE

Utworzono dnia 12.09.2016

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE I WYCHOWAWCZE

Informujemy, że w dniu 15 września 2016r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych będzie nieczynny z uwagi na odbywające się szkolenie. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE I WYCHOWAWCZE

ŚWIADCZENIA RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Utworzono dnia 01.09.2016

ŚWIADCZENIA RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Informujemy, że wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych można składać od dnia
1 września 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Jednocześnie przypominamy, że aby zachować ciągłość przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wnioski o świadczenia na rozpoczynający się okres świadczeniowy 206/2017 można składać do dnia 31 października (w tym wypadku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada).

czytaj dalej na temat: ŚWIADCZENIA RODZINNE - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY!

Utworzono dnia 26.08.2016

Rusza rekrutacja do projektu !!!!! Liczy się kolejność zgłoszeń!!!

Masz 15- 34 lata! Jesteś osobą niepełnosprawną – ten projekt jest dla Ciebie !

 

WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY! – zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami.

 


 

Wyjdźmy z domu razem, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                    

Liderem projektu jest - C.M.T Sp. z o. o

Partnerem projektu jest - Śląska Akademia Nauki i Rozwoju – Jeleń Mirela

Instytucją Zarządzającą jest – Śląski Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach.

Termin realizacji: 01.09.2016r. – 14.09.2018r.

 

Celem projektu jest przełamanie barier uniemożliwiających integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie nowatorskich form wsparcia oraz udzielenie pomocy w kształtowaniu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych.

Kwota dofinansowania UE wynosi: 1 388 016,00 PLN

Wsparciem zostanie objętych 100 osób, 45 mężczyzn oraz 55 kobiet

W ramach projektu zapewniamy bezpłatny udział w :

- wielostronnej diagnozie kompetencji,

- zajęciach warsztatowych

- kursie umiejętności komputerowych zakończonym egzaminem ECDL Base

- zajęciach integracyjnych w formie wycieczek jednodniowych oraz dwudniowych,

- specjalistycznych zajęciach terapeutycznych,

- doradztwie zawodowym realizowanym przez trenerów pracy,

- 14 dniowych wyjazdowych warsztatach „Milowy krok w dorosłość”,

-  praktykach zawodowych u pracodawców weźmie udział 50% uczestników

Kontakt i zapisy:

Katarzyna Hołownia  kom.   783-258-555

czytaj dalej na temat: WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY!

Nowe terminy wpłat za usługi opiekuńcze

Utworzono dnia 20.06.2016

Informujemy, że opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  wnoszone do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie lub przelewem na rachunek bankowy MOPS w Mikołowie winny być wnoszone w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za wykonanie usług w miesiącu poprzednim.

TERMINY WYPŁAT

Utworzono dnia 29.04.2016

Po interwencji Burmistrza w sprawie terminów wypłat, ustaliliśmy następujące terminy wypłat:

1. Dla świadczeń rodzinnych:

- przelewy na konta będą następować w dniach 25-26 danego miesiąca, jeżeli będą to dni wolne, to w dniu poprzedzającym

2. Dla funduszu alimentacyjnego:

- z uwagi na nowe przepisy od zeszłego roku i skomplikowaną procedurę przy zmianie terminu wypłaty, terminy do końca września pozostają bez zmian

(24.05; 28.06; 26.07; 23.08; 27.09)

Od nowych okresów zasiłkowych (październik i listopad br.) terminy dla świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostaną ujednolicone.

3. Dla 500+:

- termin wypłaty ustalony jest na 20 dzień miesiąca, jeżeli będzie to dzień wolny, to dzień poprzedzający

czytaj dalej na temat: TERMINY WYPŁAT

WNIOSKI O 500+ ELEKTRONICZNE A PAPIEROWE

Utworzono dnia 29.04.2016

WNIOSKI O 500+ ELEKTRONICZNE A PAPIEROWE

Z wnioskami elektronicznymi sprawa wygląda następująco:
1. na dzień dzisiejszy przesłanych wniosków jest 907
2. zaczytanych do systemu jest 262

Zaczytanie wniosku do systemu oznacza, że wniosek już jest opracowywany. Dopiero w momencie zaczytania wniosku możliwa jest identyfikacja klienta według nazwiska. 
Wnioski przesłane (a jeszcze niezaczytane) zawierają jedynie numer identyfikacyjny nadany przez Bank. Opracowanie wniosków elektronicznych trwa zdecydowanie dłużej niż papierowych, ponieważ w pierwszej kolejności należy zweryfikować poprawność wniosku, co przy wnioskach papierowych następuje już na etapie składania wniosku. W konsekwencji realizacja wniosku papierowego odbywa się zdecydowanie szybciej niż elektronicznego.
W przypadku, gdy wniosek elektroniczny zawiera jakiekolwiek błędy lub braki, każdorazowo klient jest informowany telefonicznie o konieczności uzupełnienia braków, a następnie o wydaniu decyzji.

Zegar

Kalendarium

Październik 2016
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 106

W poprzednim tygodniu: 630

W tym miesiącu: 1876

W poprzednim miesiącu: 3005

Wszystkich: 52073