Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie

AKTUALNOŚCI:

WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY!

Utworzono dnia 26.08.2016

Rusza rekrutacja do projektu !!!!! Liczy się kolejność zgłoszeń!!!

Masz 15- 34 lata! Jesteś osobą niepełnosprawną – ten projekt jest dla Ciebie !

 

WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY! – zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami.

 


 

Wyjdźmy z domu razem, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                    

Liderem projektu jest - C.M.T Sp. z o. o

Partnerem projektu jest - Śląska Akademia Nauki i Rozwoju – Jeleń Mirela

Instytucją Zarządzającą jest – Śląski Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
w Katowicach.

Termin realizacji: 01.09.2016r. – 14.09.2018r.

 

Celem projektu jest przełamanie barier uniemożliwiających integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie nowatorskich form wsparcia oraz udzielenie pomocy w kształtowaniu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych.

Kwota dofinansowania UE wynosi: 1 388 016,00 PLN

Wsparciem zostanie objętych 100 osób, 45 mężczyzn oraz 55 kobiet

W ramach projektu zapewniamy bezpłatny udział w :

- wielostronnej diagnozie kompetencji,

- zajęciach warsztatowych

- kursie umiejętności komputerowych zakończonym egzaminem ECDL Base

- zajęciach integracyjnych w formie wycieczek jednodniowych oraz dwudniowych,

- specjalistycznych zajęciach terapeutycznych,

- doradztwie zawodowym realizowanym przez trenerów pracy,

- 14 dniowych wyjazdowych warsztatach „Milowy krok w dorosłość”,

-  praktykach zawodowych u pracodawców weźmie udział 50% uczestników

Kontakt i zapisy:

Katarzyna Hołownia  kom.   783-258-555

czytaj dalej na temat: WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY!

Nowe terminy wpłat za usługi opiekuńcze

Utworzono dnia 20.06.2016

Informujemy, że opłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  wnoszone do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie lub przelewem na rachunek bankowy MOPS w Mikołowie winny być wnoszone w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za wykonanie usług w miesiącu poprzednim.

TERMINY WYPŁAT

Utworzono dnia 29.04.2016

Po interwencji Burmistrza w sprawie terminów wypłat, ustaliliśmy następujące terminy wypłat:

1. Dla świadczeń rodzinnych:

- przelewy na konta będą następować w dniach 25-26 danego miesiąca, jeżeli będą to dni wolne, to w dniu poprzedzającym

2. Dla funduszu alimentacyjnego:

- z uwagi na nowe przepisy od zeszłego roku i skomplikowaną procedurę przy zmianie terminu wypłaty, terminy do końca września pozostają bez zmian

(24.05; 28.06; 26.07; 23.08; 27.09)

Od nowych okresów zasiłkowych (październik i listopad br.) terminy dla świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostaną ujednolicone.

3. Dla 500+:

- termin wypłaty ustalony jest na 20 dzień miesiąca, jeżeli będzie to dzień wolny, to dzień poprzedzający

czytaj dalej na temat: TERMINY WYPŁAT

WNIOSKI O 500+ ELEKTRONICZNE A PAPIEROWE

Utworzono dnia 29.04.2016

WNIOSKI O 500+ ELEKTRONICZNE A PAPIEROWE

Z wnioskami elektronicznymi sprawa wygląda następująco:
1. na dzień dzisiejszy przesłanych wniosków jest 907
2. zaczytanych do systemu jest 262

Zaczytanie wniosku do systemu oznacza, że wniosek już jest opracowywany. Dopiero w momencie zaczytania wniosku możliwa jest identyfikacja klienta według nazwiska. 
Wnioski przesłane (a jeszcze niezaczytane) zawierają jedynie numer identyfikacyjny nadany przez Bank. Opracowanie wniosków elektronicznych trwa zdecydowanie dłużej niż papierowych, ponieważ w pierwszej kolejności należy zweryfikować poprawność wniosku, co przy wnioskach papierowych następuje już na etapie składania wniosku. W konsekwencji realizacja wniosku papierowego odbywa się zdecydowanie szybciej niż elektronicznego.
W przypadku, gdy wniosek elektroniczny zawiera jakiekolwiek błędy lub braki, każdorazowo klient jest informowany telefonicznie o konieczności uzupełnienia braków, a następnie o wydaniu decyzji.

ODWOŁANIE SPOTKAŃ 500+ W SOŁECTWACH

Utworzono dnia 20.04.2016

Z uwagi na bardzo niską (a w niektórych przypadkach nawet zerową) frekwencję w punktach terenowych wyznaczonych w sołectwach naszej gminy, spotkania wyznaczone na 19 i 20 kwietnia br. zostają odwołane.
W celu złożenia wniosku o świadczenia wychowawcze zapraszamy do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 2.

czytaj dalej na temat: ODWOŁANIE SPOTKAŃ 500+ W SOŁECTWACH

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY

Utworzono dnia 17.03.2016

Informujemy że do dnia 01.04.2016 kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie czynna:

w każdy wtorek od godz. 11.00 do godz. 14.00

KASA ZNAJDUJE SIĘ W POMIESZCZENIACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

czytaj dalej na temat: ZMIANA GODZIN OTWARCIA KASY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Utworzono dnia 22.02.2016

Informujemy że od 22.02.2016 do 02.03.2016 mają miejsce konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania. Więcej w zakładce "KONSULTACJE SPOŁECZNE"

czytaj dalej na temat: KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2016
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 562

W poprzednim tygodniu: 538

W tym miesiącu: 2279

W poprzednim miesiącu: 2267

Wszystkich: 46829